Kecelakaan di Senori situasi di jembatan Dam seng Desa Wangluwetan (22/10/22)

  • Nov 10, 2023
  • Wangluwetan

https://youtu.be/0NMbNbnw0LA?si=-BZUE37OElKn3C8n

https://youtu.be/hABRl9WX_DY?si=-X95hbIlxkNs2zh4